معرفی

مشخصات فردی

هادی حق شناس

نام - نام خانوادگی : هادی   حق شناس

پست الکترونیکی : hadihagh@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم وصنعت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکاه مازندران دانشکده اقتصاد بابلسر

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد بخش عمومی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم تحقیقات دانشکاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

معاون بنادر ودریانوردی خوزستان .مازندران. گیلان

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان

عضوهیات مدیره شرزکت سرمایه گذاری منطقه ویزه اقتصادی گیلان

نماینده مجلس شورای اسلامی بندر انزلی در دوره هفتم

عضوهیات مدیره کشتی سازی خلیج فارس

عضوهیات مدیره سازمان بنادر ودریانوردی

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوهیات علمی نیمه وقت

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1385

هادی حق شناس
هادی حق شناس

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد
مرتبه علمی :
    استادیار
^